MENU:

 

Na początku 2014 roku, na mój prywatny adres domowy
otrzymałem bardzo miłą korespondencję, którą
 z przyjemnością poniżej publikuję:

Wynika z niej, że coś się w środowisku absolwentów kręci. Pozwala mi ona
żywić nadzieję, że oto są ludzie, którzy zadbają, by zbliżający się
- chlubny jubileusz  200-lecia  - był należycie uczczonym.
Czytających te słowa, zwłaszcza absolwentów, gorąco zachęcam
i namawiam do wzięcia udziału we wspomnianych
w powyższej korespondencji spotkaniach.

 

Dalej ...