MENU:

 

 

Technikum Górnicze im. Stanisława Staszica

Rok  1956
WYDZIAŁ  EKSPLOATACJI  ZŁÓŻ  WĘGLA
Durbacz Kazimierz
Gałuszka Czesław
Jackowski Marek
Jastrzębski Władysław
Jędrzejewski Mirosław
Kapica Bogusław
Kuzior Lucjan
Lenartowicz Jerzy
Masztalik Zdzisław
Nękanowicz Zbigniew
Piwowarczyk Lucjan
Płaczek Leszek
Płaziński Sylwester
Radecki Tadeusz
Styczeń Lucjan
Szymonek Artur
Tabak Jan
Toczkowski Henryk
Żak Włodzimierz
 

WYDZIAŁ  MIERNICTWA  GÓRNICZEGO
Babiarz Jadwiga
Bijak Kazimierz
Fiuk Barbara
Goniewicz Roman
Januszek Mirosław
Kasprzyk Alina
Kępska Maria
Kępski Kazimierz
Krypciak Zdzisław
Liszaj Anna
Machnik Alojzy
Magaczewski Władysław
Martynus Irena
Pacia Grażyna
Robakowska Alicja
Stawinoga Danuta
Stolarski Czesław
Świerczyńska Barbara
Węgierek Karol
 

WYDZIAŁ  MECHANIKI  GÓRNICZEJ
Bzdura Jan
Drygierczyk Władysław
Gęborek Jan
Gola Ryszard
Gorgoń Andrzej
Grabowski Zdzisław
Jasiński Eugeniusz
Kalisz Zygmunt
Koza Kazimierz
Kuza Józef
Lipiński Włodzimierz
Orzeł Bolesław
Pęgiel Longin
Rosa Stanisław
 
Ślęzak Wit
Wawer Henryk
Zalewski Zbigniew
Zych Tadeusz
 

WYDZIAŁ  REMONYU  MASZYN  GÓRNICZYCH
Bugajski Zbigniew
Derczyński Adam
Jończyk Ryszard
Juda Zbigniew
Kaznodziej Jerzy
Klusa Czesław
Kozłowski Andrzej
Kupidło Ryszard
Muzyk Jan
Nowak Daniel
Radomski Jerzy
Spirytulski Jerzy
Stawinoga Marek
Sternal Stanisław
Swoboda Jerzy
Szabla Elżbieta
Urban Wojciech
Walczak Jerzy
Więcek Witold
Więcławek Wiesław
Wójcik Jan
Wrona Witold
Zamiejski Stanisław,
ekstern.
 

WYDZIAŁ  PRZERÓBKI  MECHANICZNEJ  WĘGLA
Ciechowska Wilhelmina
Górecka Jadwiga
Kasprzyk Władyslawa
Kołodziejczyk Ireneusz
Kudryś Mirosław
Leszczyńska Helena
Pietrzyk Adam
Rak Barbara
Wiórkowski Jan
Wnuk Maria
Zarychta Lucjan
 

Rok  1957
WYDZIAŁ  EKSPLOATACJI  ZŁÓŻ  WĘGLA
Ganczarski Stanisław
Jędrusik Leszek
Król Jan
Kućmierczyk Krzysztof
Kulesza Zbigniew
Lataś Stanisław
Miterski Józef
Olszewski Cezary
Pawłowski Krystyn
Pietrzyk Kazimierz
Przywara January
Sajdak Lucjan

WYDZIAŁ  MIERNICTWA  GÓRNICZEGO
Balicki Wiesław
Dereńko Krystyna
Jędrusik Andrzej
Jun Ze Mu
Kmita Marian
Kocela Jerzy
Komornicka Barbara
 
Malicka Krystyna
Mrozowski Tadeusz
Ratman Czesław,
ekstern 
 
Sowula Wanda
Stelmaszyński Stefan
Tiu En
 

WYDZIAŁ  MECHANIKI  GÓRNICZEJ
Cegielski Stefan
Cichy Stanisław
Czyż Kazimierz
Dybich Edward
Jata Edward
Kotuła Tadeusz
Leszczyński Stanisław
Patyna Kazimierz
Raszewski Włodzimierz
Świetlik Edmund
Tomczyk Michał
 
Tracz Edward
Trzęsimiech Leszek
Wypart Władysław
 

WYDZIAŁ  REMONYU  MASZYN  GÓRNICZYCH
Adamczyk Zbigniew
Czerski Marian
Domański Janusz
Florek Leszek
Gola Bolesław
Gorgoń Stanisław
Gorgoń Zdzisław
Gwoździowski Czesław
Kowal Waldemar
Kryczek Włodzimierz
Kryjak Bogusław
Kubiczek Zdzisław
Kuc Antoni
Kulik Józef
Kozioł Waldemar
Majerczyk Jerzy
Majewski Ryszard
Mrożek Władysław
Mucha Włodzimierz
Niemczura Sławomir
Nocoń Edward
Pawęzowski Bogusław
Perek Wacław
Piekarska Barbara
Puchała Zofia
Szymański Wojciech
Ściupider Stefan
Uchto Tadeusz

WYDZIAŁ  PRZERÓBKI  MECHANICZNEJ  WĘGLA
Blocher Alicja
Bździon Barbara
Fikier Andrzej
Grela Czesław
Gwiźdź Celina
Kiercz Mirosława
Kołodziejczyk Maria
Masztalińska Barbara
Niedzielski Ryszard
Pięta Andrzej
Raczek Alina
Rogóż Helena
Rogusz Waldemar
Rychlewski Jerzy
Seweryn Ireneusz
Stasikowska Anna
Stasiurka Czesław
Stromczyński Andrzej
Woźniczka Regina
 

Rok  1958

WYDZIAŁ  EKSPLOATACJI  ZŁÓŻ  WĘGLA
Budziosz Tadeusz
Bytomski Adam
Cebula Kazimierz
Duda Stefan
Fałda Stanisław
Gajek Stanisław
Gębka Czesław
Gieca Jan
Kania Henryk
Kasperczyk Kazimierz
Kawiorski Stanisław
Klamski Andrzej
Kowalczyk Józef
Lis Leszek
Lisica Stefan
Ludwig Leszek
Marczewski Mariusz
Ostachowski Franciszek
Pańczyk Stanisław
Partyka Kazimierz
Rakoczy Marian
Rech Witold
Rupala Jan
 
Rodko Jerzy
Słuszniak Jerzy
Sperka Andrzej
Suchta Jan
Śliwiński Zenon
Wiśniewski Witold
Wójcik Krzysztof
 

WYDZIAŁ  MIERNICTWA  GÓRNICZEGO
Banyś Jerzy
Błachucińska Anna
Cybulski Zygmunt
Jakubowski Jerzy
Karwoth Bogusław
Kawalec Jan
Kim Bon Rin
Kim Mion Guk
Li Bon Chuan
Musiał Zdzisław
Ogłódek Stanisław
Pacia Halina
Palus Kazimierz
Półtorak Stanisław
Ronke Lesław
Simlat Zbigniew
Szydłowski Wiesław
Wajdeczko Adam
Wawrzyńczak Włodzimierz
Wojakowski Tadeusz
Wojciechowski Jerzy
Wojtacha Zdzisław
Wójcik Tadeusz
 
Zo Su Bon

WYDZIAŁ  MECHANIKI  GÓRNICZEJ
Bierońska Alicja
Heliak Daniela
Kuryło Aurelia
Łabędzki Ekspedytor
Major Halina
 
Pasek Waldemar
Pawlikowski Tadeusz
 
Stodółkiewicz Barbara
Zyguła Edyta
  

Rok  1959

WYDZIAŁ  EKSPLOATACJI  ZŁÓŻ  WĘGLA
Technikum Górnicze 5 letnie
Ambrosiewicz Andrzej
Baran Józef
Białas Stanisław
Bochenek Zdzisław
Broda Józef
Boroń Antoni
Fatyga Zdzisław
Ganczarek Hieronim
Gibek Edward
Jędrzejczyk Ryszard
Kaczmarczyk Janusz
Kozieł Witold
Kozioł Zbigniew
Krawiec Wiesław
Ludwikowski Stanisław
Maj Tadeusz
Martynus Bolesław
 
Mędrek Jerzy
Musialik Antoni
Nawrot Jerzy
Noszczyk Jan
Piszczek Jerzy
Pruś Jerzy
Sojka Czesław
Stoksik Julian
 
Szewczyk Bogusław
Śmiałkowski Henryk
Tuchowski Zenon
Walotek Mieczysław
Widerski Zdzisław
Woźniak Józef
Woźniak Roman
Wójcik Henryk
 

WYDZIAŁ  PRZERÓBKI  MECHANICZNEJ  WĘGLA
Dróżdż Henryk
Dubiel Olga
Dubiel Zdzisław
Gdesz Zbigniew
Groniecka Henryka
Grudnik Włodzimierz
Izak Barbara
Katolik Janusz
Mazurek Wiktor
Mączyński Włodzimierz
Mendrys Danuta
Nowak Zygmunt
Piskuła Maria
Próchniewicz Irena
Szymanek Irena
Woźniak Ludwik

WYDZIAŁ  MIERNICTWA  GÓRNICZEGO
Borowik Maciej
Czajęcki Janusz
Dzu Duk-Sil
Jelonek Zbigniew
Kim San-Chion
Kleszyk Marian
Lis Zbigniew
Maj Jan
Niedziela Sergiusz
Pęciak Janusz
Połcik Marian
Raś Janusz
Rostek Józef
Sołtykowski Janusz
 
Strzegowski Czesław
Waluga Eugeniusz
Wierzbik Roman
Wyderka Mirosław
 

    Rok 1960
       W 1960 r. nie przeprowadzono egzaminu dojrzałości z powodu przedłużenia kursu nauki 
w Technikum Górniczym z czterech do pięciu lat. 
       Pierwsi absolwenci technikum  5-letniego opuścili szkołę w 1961 r. 
       W tym samym roku ukończyli również naukę pierwsi absolwenci technikum 3-letniego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Górniczej oraz pierwsi absolwenci Państwowej Szkoły Górniczej dla absolwentów Liceum Ogólnokształcącego. 
    Odp. grupy oznaczono w wykazie skrótami "TG 5-letnie", "TG 3-letnie" 
lub "PSG 2 letnia".

                    Menu  wykazu

Poprzednie  lata Następne  lata

Wyjście