MENU:

 

 

Szkoła Akademiczno-Górnicza w Kielcach  1816 - 1826
 

    Archiwum Szkoły Akademiczno-Górniczej uległo spaleniu
w r. 1863  w Suchedniowie, toteż odtworzenie pełnego wykazu
jej wychowanków nastręcza niestety bardzo duże trudności.
     Wykaz niniejszy zawiera nazwiska uczniów wymienionych
w pracy "Dąbrowska Sztygarka" w rozdziale poświęconym Staszicowskiej Szkole Akademiczno-Górniczej
w Kielcach (s. 26 - 39).

Babski Antoni
Bańkowski
Borowski Wacław
Cieszkowski Józef
Cieszkowski
Dziekanowicz Józef
Ilnicki
Klimkiewicz Antoni
Klimkiewicz
Wincenty
Kmita Kanty
Kmita Stefan

Kossecki
Kraszkiewicz Piotr
Łabęcki Franciszek
Olszewski Józef  (?)
Reklewski
Łukasz (?)
Skalski  (?)
Wąsikiewicz Jan
Wąsowicz
Wielowieyski
Wolicki
Konstanty (?)
Żebrawski Teofil

                                                                                                     Menu wykazu                      Następne  lata
 


Wyjście