MENU:

 

 

 

Zapraszam serdecznie do odwiedzenia też stron
"Dąbrowskiej Sztygarki" na adresie

przy aktywnym łączu internetowym:    www.sztygarka.republika.pl

Na powyższej stronie na pewno  znajdą się najświeższe wiadomości
dotyczące powstałego w miejsce Stowarzyszenia Absolwentów
K o ł a   A b s o l w e n t ó w   D ą b r o w s k i e j   S z t y g a r k i 

W czasie tworzenia  mojej  strony, w 2006 r.  - strona tytułowa Sztygarki
wyglądała  > tak

W tym samym czasie w sieci funkcjonował jeszcze jeden adres
strony utworzonej przez inż. Czesława Bigaja,
emerytowanego nauczyciela zawodu w ZSZ "Sztygarka"

(Obecnego statusu tej strony nie znam)

 

Wyjście