MENU:

 

 

 W listopadzie 2001 roku, dzięki staraniom grupy inicjatywnej (liczącej początkowo 10,
a później 33 osoby), inspirowanej i kierowanej przez kol. Witolda Proboszcza,
(abs. w r. 1952)
- zostało reaktywowane Koło Absolwentów "Dąbrowskiej Sztygarki" i przyjęło nazwę
Stowarzyszenie Absolwentów "Dąbrowskiej Sztygarki"
.
 
     
Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest, oprócz organizowania Zjazdów Absolwentów
- przede wszystkim integrowanie wszystkich absolwentów "Sztygarki"
(dzięki m.in. właśnie tym
zjazdom)
  i kultywowanie tradycji "Sztygarki" poprzez wydawanie  monografii "Sztygarki",
biuletynów, komunikatów Zarządu  oraz organizowanie towarzyskich  spotkań
typu: "Barbórka", "Wigilia", "Sylwester" itp.
 
     
Właśnie na zebraniu grupy inicjatywnej,
przekształconym
w
Walne Zebranie Wyborcze Stowarzyszenia
 
został uchwalony i zatwierdzony Statut Stowarzyszenia
oraz podjęto uchwałę o zorganizowaniu
IX Zjazdu Absolwentów  w miesiącu październiku 2002 roku.

      Dane z przygotowań do 

X Zjazdu Absolwentów "Dąbrowskiej Sztygarki"

   z okazji  190-lecia  Jej istnienia
 
-  i foto-migawki z tego Zjazdu
można znaleźć na tej stronie w opcji  Jubileusze  i  Galerie

Z A P R A S Z A M Y !

Powrót