G A L E R I A   Z D J Ę Ć
XI  ZJAZDU
10.06.2016
 

  1.
 
Uroczyste otwarcie Zjazdu
    - w kościele pw. Św. Barbary
zdjęć: 5 + 2
    2. Zdjęcie zbiorowe przed kościołem " 1 + 1
    3. Pomnik Stanisława Staszica " 5 + 3
    4.
 
Przemarsz uczestników ul. Górniczą
    na zbiórkę przed Pawilonem III
" 4 + 1
    5. Zbiórka przed Pawilonem III " 4 + 4
    6. Aula w Pawilonie II  (strona 1/6) " 2
    7. Aula w Pawilonie II  (strona 2/6) " 3
    8. Aula w Pawilonie II  (strona 3/6) " 2 + 1
    9. Aula w Pawilonie II  (strona 4/6) " 2
  10. Aula w Pawilonie II  (strona 5/6) " 3
  11. Aula w Pawilonie II  (strona 6/6) " 3
  12. Sale spotkań towarzyskich - seniorów " 4

 

Wstecz

 

Wyjście