MENU:

 

1. Reminiscencje pozjazdowe uczestnika X Zjazdu zawarte w listach:
    z dn.
3.11.2006r.
 i  z dn.
4.12.2007r.

2. Nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych "Sztygarka"
- mgr Grzegorz Mrozik - obszerne fragmenty  uroczystości obchodów 190-lecia "Sztygarki" 
i  X Zjazdu Absolwentów - sfilmował i umieścił na DVD - video.
Chętni posiadania tak oryginalnej dyskietki teraz już wiedzą - gdzie jest jej źródło :-).
Oto kilka fotosów z tego filmu:

Czołówka: 

Aula i ...

... i spotkania towarzyskie w salach lekcyjnych

3. Uroczystości jubileuszowe w "Sztygarce" w dniu 4.12.2006 r.
- przedruk ze strony U.M.

4. Interesująca korespondencja z Koszalina
dotycząca absolwenta "Sztygarki"
 
  (odebrana w grudniu 2009 r.)