B R O S Z U R A
    Z  XI  ZJAZDU
   10.06.2016

Tradycyjnie - po każdym Zjeździe - staraniem Organizatorów Zjazdu  wydawana
jest drukiem 'Broszura', w której zawarte są różne dane historyczne,
wspomnieniowe oraz statystyczne. Zamykana jest zwykle foto-serwisem.
Broszura na mojej stronie jest  repliką  broszury z drukarni
(w komputerowym
formacie .pdf). Niemal wszystkim zdjęciom powiększyłem format,
co czyni je bardziej czytelnymi.
Zwiększyło to ilość stron broszury, mnie
jednak nie obowiązują rygory komercji, w której im większa ilość stron
- tym wyższa cena druku broszury.

.

               Kliknij  >

      Broszura  z  XI  Zjazdu
Absolwentów Dąbrowskiej  Sztygarki

 

Wyjście