27 lipca 2016 r.

Bazylika Naj¶więtszej Marii Panny Anielskiej
w D±browie Górniczej
Nabożeństwo Pożegnalne zmarłego kolegi - Stanisława Kordosa,
który ponad 40 lat był nauczycielem w Sztygarce
i prawie 30 lat był Jej dyrektorem
 
      
  
Przy ołtarzu głównym mowy pożegnalne wygłosili
- Prezydent D±browy Górniczej - Zbigniew Podraza ... 

  
... i Dyrektor Sztygarki - Małgorzata Zakrzewska

Sta¶ku - na zawsze zachowamy Cię w naszej pamięci

  - Koledzy
  z Koła Absolwentów D±browskiej Sztygarki

Dygresja

Wyj¶cie